Lägesrapport 20-09-18 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid-19

Provtagna sedan start: 26 769
Verifierat smittade sedan start: 1 229
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 0
Smittfria och avisolerade Covidpatienter på IVA: 0
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 22
Sedan första covidpatient lades in har 137 skrivits ut från sjukhuset fram till 18 september.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på onsdagar och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Jämtland Härjedalen hoppas sluta avtal med externa leverantörer angående antikroppstestning

Nu inleds processen att sluta avtal med externa leverantörer för att kunna erbjuda utökad antikroppstestning mot covid-19, enligt uppdrag från regeringen.

Antikroppstester kommer att erbjudas till medborgare som är folkbokförda länet. Efter beslut i regionfullmäktige är egenavgiften för att ta provet 200 kr och den ingår inte i högkostnadsskyddet. Genom att ta hjälp av externa leverantörer ökar tillgängligheten till dessa tester.

Antikroppstestning av hälso- och sjukvårdspersonal har pågått sedan sommaren och genomförs i egen regi.

I samband med uppstart kommer mer information att finnas på 1177.se kring vilka leverantörer och vilka orter som är aktuella. Uppstarten beräknas till slutet av oktober.

Potentiella leverantörer som har frågor kring avtalsprocessen, kontakta:
Ingemar Jonsson, Inköp- och upphandlingsenheten
063-14 77 41

Provtagning via bussarna

Information om vad som gäller för provtagning och hur man bokar finns på regionens sidor på 1177.se.

Förtydligande gällande provtagning av barn och ungdomar

För barn upp till 13 år kan vårdnadshavaren logga in på 1177.se med sitt BankID och boka provtagningen som ombud för sitt barn. Ungdomar som är 13–18 år behöver själva ha BankID eller Freja eID Plus och göra sin egen bokning via 1177.se. Du kan skaffa Mobilt BankID hos de flesta banker, men du måste säga till att det ska vara riktigt Mobilt BankID. Bankernas SäkerhetsID fungerar inte att logga in med i det här fallet.

Se till att ordna så att ungdomen har ett fungerande Mobilt BankID eller Freja e-ID Plus redan innan symtom uppstår. Det är inte lämpligt att personer med symtom besöker banker eller ATG-ombud för att styrka sin identitet, vilket är en del i processen för att skaffa ovanstående.

Vid provtagning av barn under 13 år ska vårdnadshavaren kunna legitimera sig vid provtagningsstället, och uppge barnets personnummer.

Om en ungdom som är 13-17 år kommer ensam till provtagningsstället så måste hen ha med sig en giltig legitimation att visa upp. Om vårdnadshavaren följer med till provtagningen och ungdomen saknar legitimation, så räcker det däremot om vårdnadshavaren kan legitimera sig.

Om identiteten för den som ska provta sig inte kan styrkas på plats vid provtagningsställena så hänvisar vi till att istället ta kontakt med sin hälsocentral. Där gör personalen en medicinsk prioritering och bokar sedan in tid för eventuell provtagning.

Mer information finns på 1177.se/Jamtland-Harjedalen/covid19-prov Länk till annan webbplats.

_______________________________

Besöksrestriktioner förlängda till 28 februari 2021 

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk är förlängda. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Övriga besökare - entreprenörer, avtalsleverantörer etc - ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Medieinformation

Kommunikationschef Sara Nilsson nås vardagar via tfn/sms 070-36 46 782.

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

På grund av smittrisk råder restriktioner för besök i alla regionens lokaler. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt besökstillstånd lämnats av kommunikationschef eller pressansvarig.

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press Länk till annan webbplats.
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs Länk till annan webbplats.

Text: Sara Nilsson