Lägesrapport 20-07-31 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid-19
Provtagna sedan start: 18 039
Verifierat smittade sedan start: 1144
Smittade patienter under sjukhusvård just nu: 5, varav 1 på IVA.
Tidigare smittade, nu smittfria och avisolerade men kvar på IVA: 0
Avlidna på sjukhus med covid-19 sedan start: 18
Sedan första covidpatient lades in har 132 skrivits ut från sjukhuset fram till 30 juli.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på onsdagar och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Under semesterperioden kan förseningar förekomma i uppdatering av just denna sida.
Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hög kapacitet för provtagning via bussarna!
Via de så kallade provtagningsbussarna provtas just nu cirka 500 personer per vecka, men det finns kapacitet för cirka 2000. Information om vad som gäller för provtagning och hur man bokar finns på regionens sidor på 1177.se. Utan internetanslutning går det också att ringa 1177 för rådgivning. OBS! Även besökare som inte är skriven i länet kan boka tid vid symptom.
Många har haft frågor kring hur tillförlitliga testerna är, och vid jämförelse med den metod som används på sjukhuset så är andelen positiva svar samma. Ett flertal prover har också dubbelanalyserats för att undersöka tillförlitligheten, och sjukhusets metod ger samma resultat som egenprovtagningen i bussarna.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats.

Övriga besökare - entreprenörer, avtalsleverantörer etc - ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Medieinformation

Presssansvarig Anna-Lena Högström nås vardagar via tfn/sms
072-538 95 65.

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press Länk till annan webbplats.
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs Länk till annan webbplats.

Text: Förnamn Efternamn