Lägesrapport 20-07-22 corona/covid-19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid 19
Antal provtagna sedan start: 16 578
Antal verifierat smittade sedan start: 1117
Antal smittade under sjukhusvård just nu: 5 patienter, varav en vårdas på IVA
Antal smittade avlidna på sjukhus sedan start: 17

Sedan första covidpatienten lades in har 127 skrivits ut från sjukhuset fram till 22 juli.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på onsdagar och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Under semesterperioden kan förseningar förekomma i uppdatering av just denna sida.
Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
Länk till sida med statistik:

Hög kapacitet för provtagning via bussarna!
Via de så kallade provtagningsbussarna provtas just nu cirka 500 personer per vecka, men det finns kapacitet för cirka 2000. Information om vad som gäller för provtagning och hur man bokar finns på regionens sidor på 1177.se. Utan internetanslutning går det också att ringa 1177 för rådgivning.
Många har haft frågor kring hur tillförlitliga testerna är, och vid jämförelse med den metod som används på sjukhuset så är andelen positiva svar samma. Ett flertal prover har också dubbelanalyserats för att undersöka tillförlitligheten, och sjukhusets metod ger samma resultat som egenprovtagningen i bussarna.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats.

Övriga besökare - entreprenörer, avtalsleverantörer etc - ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Medieinformation

Presssansvarig Anna-Lena Högström nås vardagar via tfn/sms 072-538 95 65.

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se