Lägesrapport 20-06-09 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid 19

Antal provtagna sedan start: 9161 (gårdagens värde)
Antal verifierat smittade sedan start: 812
Antal under sjukhusvård just nu: 9 varav 3 på IVA
Antal smittade avlidna på sjukhus sedan start: 9

Sedan första covidpatienten lades in har 101 skrivits ut från sjukhuset fram till 9 juni.

Informationen om antal smittade per kommun uppdateras på onsdagar och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.

Länk till sida med statistik: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

___________________________________

Får man vara ute när man har covid-19?

Det finns inget förbud enligt smittskyddslagen för den som har covid-19 att vara utomhus i samhället. Däremot finns begreppet skyddsplikt i lagen. Det innebär att:

  • Du ska undvika att träffa andra människor än de du bor med.
  • Du ska stanna hemma från skolan, arbetet eller förskolan.
  • Du ska inte gå ut för att handla i en affär.
  • Du ska inte resa med buss, tåg, flyg eller motsvarande.

Detta gäller tills du är frisk och två dagar extra.

Däremot är det inga problem att vistas utomhus så länge du håller avstånd och på andra sätt inte riskerar att smitta någon annan. Tänk på att även om infektionen inte drabbat dig så hårt så kan den vara livshotande för någon annan.

Förhållningsregler enligt smittskyddslagen:
Patienten ska avstå från sociala kontakter utanför hushållet och att resa med allmänna kommunikationsmedel, dvs. iaktta skyddsplikten enligt 2 kap. 2 § smittskyddslagen. Patienten ska även informera om smittan till hushållskontakter och till personal inom vård och omsorg, t.ex. hemtjänst, i enlighet med informationsplikten i samma lagrum.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Grundregeln är inga besök, undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågningar. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte särskilt tillstånd lämnats.

Övriga besökare - entreprenörer, avtalsleverantörer etc - ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Medieinformation

Mediekontakt Anna-Lena Högström nås vardagar via tfn/sms
072-538 95 65.

Lägesrapporter skickas vardagar kring lunch, och omfattar då sedvanliga statistikuppgifter t.o.m. dygnet närmast innan samt eventuell övrig information av intresse.

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press Länk till annan webbplats.
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rs Länk till annan webbplats.

Text: Förnamn Efternamn