Lägesrapport 20-04-30 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid 19

Antal provtagna sedan start: 4043
Antal verifierat smittade sedan start: 345 (svar både från igår kväll och från idag)
Antal under sjukhusvård just nu: 12, varav 4 på IVA (en av patienterna på IVA är från Region Sörmland)
Antal avlidna på sjukhus sedan start: 3

Sedan starten av coronapandemin i vårt län har cirka 50 covidpatienter skrivits ut från Östersunds sjukhus.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Medieinformation

Under denna helg kommer ingen kommunikatör att vara i tjänst. Mediekontakt Anna-Lena Högström nås via tfn/sms 072-538 95 65 från måndag morgon, men kollar sms med jämna mellanrum under helgen.

Lägesrapporter skickas normalt vardagar mellan 16:00 och 17:00. Om möjlighet finns kommer en extra rapport att skickas under helgen, annars gäller ordinarie på måndag.

Redovisning per kommun av verifierat smittade lämnas i lägesrapport på onsdagar.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press Länk till annan webbplats.
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news Länk till annan webbplats.

Text: Anna-Lena Högström