Lägesrapport 20-04-29 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik covid 19

Antal provtagna sedan start: 3813
Antal verifierat smittade sedan start: 296
Antal under sjukhusvård just nu: 14, varav 5 på IVA (en av patienterna på IVA är från Region Sörmland)
Antal avlidna på sjukhus sedan start: 3

Smittade som verifierats via provtagning per kommun

Östersund: 163
Åre: 51
Krokom: 23
Bräcke: 10
Övriga*: 49
Totalt 296

*Angående övriga: Provtagna med positivt resultat finns i alla kommuner i länet men vi redovisar antalet först då det finns minst 10 i en kommun, fram till dess finns dessa provtagna under rubriken Övriga. Det finns också provtagna som är folkbokförda i kommuner utanför länet, även dessa redovisas under Övriga.

Obs! Endast några smittade är verifierade via provtagning
-Det är viktigt att komma ihåg att det finns många fler smittade än de som är verifierade via provtagning. Det är en samhällsmitta, och därför provtas inte alla misstänkta fall. Exempelvis provtas i regel inte familjemedlemmar på samma adress som någon som verifierats som smittad. Många andra med hanterbara symptom som valt att stanna hemma har heller inte provtagits, utan sjukdomen har fått ha sitt förlopp.

-Analysen av prover har inte 100-procentig träffsäkerhet. Vi kan inte säga hur träffsäker de olika analysmetoder som finns är, eftersom sjukdomen är för ny och analysmetoderna förbättras kontinuerligt med större kunskap.

-Många personer med lindriga symptom har inte sökt kontakt med vården, då de inte förknippat sina symptom med covid 19, och är därför inte kontaktat vården. I denna grupp finns sannolikt personer som inte isolerat sig, och som därför kan utgöra en smittrisk i samhället.

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

___________________________________

Medieinformation

Mediekontakt Anna-Lena Högström nås via tfn/sms 072-538 95 65

Lägesrapporter skickas normalt vardagar mellan 16:00 och 17:00.

Redovisning per kommun av verifierat smittade lämnas tills vidare i lägesrapport på onsdagar.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se