Lägesrapport 20-04-24 corona/covid 19
Region Jämtland Härjedalen 

Aktuell statistik covid 19

Antal provtagna sedan start: 3459
Antal verifierat smittade sedan start: 262
Antal under sjukhusvård just nu: 13, varav 4 på IVA (en av patienterna på IVA är från Region Sörmland)
Antal avlidna på sjukhus sedan start: 3

___________________________________

Besöksrestriktioner gäller fortfarande 

De besöksrestriktioner som tidigare beslutats för alla Regionens lokaler utifrån smittrisk gäller fortfarande. Undantag kan göras för anhörig eller ledsagare, men då först efter kontakt med den verksamhet det handlar om.

Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag. Anställda har alltid rätt att prata med medier men under rådande pandemi ska det ske utomhus eller digitalt, om inte tillstånd lämnats.

Övriga besökare, entreprenörer, avtalsleverantörer etc ska alltid kontakta den som bokat besök, beställare av tjänst och/eller chef på den arbetsplats det handlar om.

___________________________________

För allmän information   

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem. 
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.   
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.   
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.   

___________________________________

Medieinformation

Medieberedskap denna helg, Sara Rönnberg, nås via
tfn/sms 070-278 01 75

Lägesrapporter skickas normalt vardagar mellan 16:00 och 17:00. Om möjlighet finns kommer rapport även under helgen, någon gång på eftermiddagen.

Redovisning per kommun av verifierat smittade lämnas i lägesrapport på onsdagar.

RSS-flöde   

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):   
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press   
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news   

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se