Lägesrapport 20-04-05 corona/covid 19 Region Jämtland Härjedalen

Aktuell statistik kl 10.00

Antal provtagna: Ca 1900
Antal verifierat smittade: 95
Antal under sjukhusvård: 10 varav 2 på IVA

Besöksrestriktioner

Besöksrestriktioner gäller fortfarande för alla Regionens lokaler. Undantag kan göras, men då först efter kontakt med chef inom den verksamhet det handlar om. Medier hänvisas till pressansvarig eller kommunikationschef för förfrågan om undantag.

Lägesrapporter

Vi fortsätter skicka lägesrapporter alla vardagar efter 16.00 tills vidare. Den sena tidpunkten är för att det ska gå att få med dagens labanalyser. Lägesrapporterna publiceras även fortsättningsvis i Regionens pressrum samt twittras.

Vid misstänkt smitta

Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få rådgivning. All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med vården och tidbokning.

För allmän information

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.
1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.
Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.
Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontaktperson medier

Regionens ordinarie presskontakt (kontaktuppgifter under detta mejl) fortsätter vara ingång för medier. Detta då några av våra medarbetare , främst inom infektion och smittskydd, har ett oerhört hårt tryck på sig och har bett om hjälp. Undertecknad kan hjälpa till att förmedla frågor till andra som kan hjälpa till.

På helgerna kommer kommunikatör i beredskap att gå att nå, men denna helg sammanfaller det med undertecknads beredskapshelg. Samma nummer som vanligt, alltså.

RSS-flöde

Matar in följande RSS-länkar i din RSS-läsare så får du uppdaterad info (med länkar till innehållet):
Pressmeddelanden = www.regionjh.se/rjh-rss-press Länk till annan webbplats.
Nyheter = www.regionjh.se/rjh-rss-news Länk till annan webbplats.

Mediekontakt (även helgen vecka 14)
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström