Lägesrapport 20-03-20 corona/covid 19

Aktuell statistik

Antal provtagna: Cirka 650
Antal laboratorieverifierat smittade: 31 (begynnande samhällssmitta i länet)

Ingen lägesrapport under helgen

Lördag den 21 och söndag den 22 skickas ingen lägesrapport ut. Om någon särskild händelse inträffar skickas ett pressmeddelande, annars kommer lägesrapport måndag den 23 mars.

Pågående smittspårning i Åre

Just nu pågår en smittspårning i Åre, där kopplingar bland annat finns till After Ski-besök. I samband med detta vill regionens biträdande smittskyddsläkare Annika Ersson uppmana boende och besökare till våra turistanläggningar att tänka på smittrisken i umgänge med andra.

Vid misstänkt smitta
All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besöksrestriktioner
Besöksrestriktioner gäller för alla Regionens lokaler.

Mediekontakt
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se