Lägesrapport 20-03-18 corona/covid 19

Aktuell statistik:

Antal provtagna: Över 300 (har inte fått aktuell siffra för idag, så uppgiften är densamma som igår)
Antal verifierat smittade: 24 (fortfarande ingen samhällsmitta i länet, och ingen intensivvård)

Primärvård Online

Primärvården i Region Jämtland Härjedalen har testat en onlinetjänst i liten skala på några hälsocentraler via e-tjänsterna på 1177.se. Nu breddinförs tjänsten från och med den 19 mars till alla invånare, för att öka tillgängligheten. Mer information finns i pressmeddelande på Regionens webbplats.

Oroliga patienter

Det är viktigt att patienter som har planerade tidsbokade besök för behandling eller provtagning kommer till dessa. Om patienter känner oro för att besöka vården på grund av smittrisk är det viktigt att kontakta den mottagning där man har tid för rådgivning.

Vid misstänkt smitta
All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information
Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Besöksrestriktioner
De besöksrestriktioner som infördes för vårdavdelningar har utökats till att gälla för alla regionens verksamheter.

Mediekontakt
Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se