Lägesrapport 20-03-13 corona/covid 19

Aktuell statistik

Antal provtagna t.o.m förmiddag idag: Cirka 80
Antal verifierat smittade: 11 – varav 3 nya bekräftade fall idag, samtliga utlandssmittade, samtliga i hemmet.
Var körs analysen: Laboratoriemedicin, Östersunds sjukhus
Provsvarstid: ½ till 1 dygn

Vid misstänkt smitta

All provtagning för coronavirus och covid-19 sker efter kontakt med infektionsmottagningen. Om du misstänker att du är smittad, ring 1177 för att få information om hur du ska söka vård.

För allmän information

Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313.

Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

1177.se har information om symptom, samt när och hur man kontaktar dem.

Krisinformation.se har samlad information från många myndigheter om beredskapsläget.

Besöksrestriktioner

De besöksrestriktioner som tidigare infördes på våra vårdavdelningar har utökats till att gälla alla våra verksamheter.

Mediekontakt

Anna-Lena Högström
Tfn: 072-538 95 65
E-post: anna-lena.hogstrom@regionjh.se

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se