Kompensation till privata vårdgivare inom hälsovalet

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde om fördelning av ersättning till privata vårdgivare enligt ett tidigare beslut om att kompensation ska ske på lika villkor till alla hälsocentraler inom Hälsovalet, oavsett driftsform.

Alla aktörer i hälsovalet, oavsett driftsform, har samma uppdrag. De ska leverera en kvalitativt god primärvård utifrån regionens beställning, och ersättning sker enligt en fastställd modell.

– Regiondrivna och privata hälsocentraler ska drivas på samma villkor eftersom vi ställer samma krav på dem, säger styrelsens ordförande Eva Hellstrand (C). Det innebär att vi måste ta hänsyn till att den regiondrivna primärvården inte riskerar att gå i konkurs vid negativt resultat, vilket den privata hälsocentralen gör.

Regionstyrelsen beslutar årligen om eventuell kompensation ska utbetalas till de privata hälsocentralerna. Kompensation baseras på den regiondrivna primärvårdens eventuella underskott för respektive år, med hänsyn tagen till riktade statsbidrag, enligt en särskild modell.

Fram till nu har kompensation gjorts med tre års eftersläpning, kostnad för 2016 års kompensation finns reserverade i bokslutet 2019 för utbetalning våren 2020. Men i enlighet med god redovisningssed och för att undvika en eftersläpning ska detta nu ske i anslutning till föregående år.

Utbetalning av kompensation för 2016 på 4 365 030 kr påverkar regionen enbart likvidmässigt och ska fördelas enligt nedanstående.

Förstora bilden

Kompensation för 2017 – 2019 på 20 572 709 kr ska fördelas enligt nedanstående.

Förstora bilden

För mer information:
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, tfn 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström