Jämtlands län steget före då Sveriges ekonomi ska bli cirkulär.

Med målet att bli världens första fossilfria välfärdsland meddelade regeringen i veckan att Sveriges ekonomi ska bli cirkulär. I Jämtlands län har projektet SMICE förberett för cirkulär ekonomi sedan 2017, något som nu ger ett försprång i det nationella omställningsarbetet.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för hur Sveriges ekonomi ska kunna bli cirkulär. Målet är att effektivisera resursanvändningen för ett hållbart samhälle. I Jämtlands län har projektet SMICE arbetat med omställning till cirkulär ekonomi sedan 2017. Tillsammans med Region Trøndelag, som också är del i projektet, har man idag ett stort nätverk som på olika sätt driver frågan över nationsgränserna. Genom arbetet i SMICE har länet idag ett försprång i omställningsarbetet.

– Våra naturresurser är ändliga och det är något som vi måste anpassa oss till. Skall vi nå klimatmålen krävs förändringar på systemnivå och regeringens beslut är något som kan ge stor effekt. Det är ett väldigt efterlängtat besked som dessutom både stärker och bekräftar det arbete som gjorts inom SMICE, kommenterar Maja Blomqvist, projektledare för SMICE.

Som en del i projektet har det bland annat tagits fram koncept för hållbart fritidsboende och verktyg för cirkulär affärsutveckling. Likaså har projektet varit aktivt i Östersunds kommuns nya satsning med målet att cirkulera bl.a inventarier och byggmaterial. Under 2020 drivs ett intensivt arbete kring industriell symbios, som i korthet handlar om vinsterna företag kan göra genom att samarbeta tätare. Utöver bättre nyttjande av resurser och ökad hållbarhet, kan symbios också skapa möjligheter för nya affärer och etableringar.

Den nya nationella strategin syftar också till att gynna innovations- och näringslivsklimatet för att underlätta för hållbart företagande, vilket blir betydelsefullt i den omstart som väntar företagen efter corona.

- Det här är ett beslut som kommer helt rätt i tiden. Vi har alla förutsättningar att kunna fortsätta utveckla cirkulär ekonomi i länet och i samband med pandemin har vi ett unikt tillfälle att välja smartare lösningar. Det här kan ge oss möjlighet till att utveckla näringslivet och även att arbeta konkret mot delar av de nationella och globala klimatmålen, konstaterar Elise Ryder Wikén, Regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Projektet SMICE pågår fram till årsskiftet och det finns intresse både i Sverige och Norge för att fortsätta samarbetet.

FAKTA

Cirkulär ekonomi
Ett modernt ord för kretslopp, målet är att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. För att ställa om till en cirkulär ekonomi behöver vi bl.a. förändra hur vi konsumerar och hur vi återvinner. Vi behöver minska konsumtionen av nya saker, återanvända mer, designa produkter och förpackningar smartare, återvinna mer material och utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och som därför måste förbrännas.

Industriell symbios
Ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar för företag som medvetet eller omedvetet organiserat sig i nätverk för utbyte och samordning av till exempel materialströmmar och energi.

Foto på bygget av en ny kycklinguppfödning inom Thamsklyngen industriell symbios i Orkanger, NorgeFörstora bilden
Orkangers nybyggda badhus som får allt sitt varmvatten en närbelägen industriFörstora bilden
Avtinad fotbollsplan i snölandskapFörstora bilden

1-Bygget av en nyetablering inom Thamsklyngen industriell symbios i Orkanger, kycklinguppfödning som skall få bl.a. varmvatten från industrin och kommer att leverera slaktavfall till ett annat företag. 2-Orkangers nybyggda badhus får allt sitt varmvatten en närbelägen industri, tidigare pumpades det rakt ut i fjorden. 3-Samma varmvatten håller ortens fotbollsplaner snöfria året runt.

 Karolina Nätterlund, Region Jämtland Härjedalen, Magnus Karlsson, Fjällhubben, Tobias Jansson, Circular Economy och Sara Klockervold, FjällhubbenFörstora bilden
En samling uppklistrade post-it lapparFörstora bilden
Niclas Ohlslöf från Ramundberget och Karolina Nätterlund, Region Jämtland HärjedalenFörstora bilden

1-Första mötet för att utveckla en canvas för cirkulär affärsutveckling ägde rum på Fjällhubben i Vemdalen, från vänster Karolina Nätterlund, Region Jämtland Härjedalen, Magnus Karlsson, Fjällhubben, Tobias Jansson, Circular Economy och Sara Klockervold, Fjällhubben. 2-Bild från workshopen. 3-Niclas Ohlslöf från Ramundberget och Karolina Nätterlund, under workshopen i Funäsdalen då utvecklingsverktyget testades för första gången.

Text & foto: Maja Blomqvist