Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner ställer krav på regering och Trafikverket:

Investera i ökad säkerhetsstandard på vägarna istället för att sänka hastighetsgränsen – ger jobb och ökad tillväxt i länet

Igår beslutade Regionala utvecklingsnämnden, med stöd av länets kommuner, om en skrivelse till regeringen och Trafikverket. Kraven handlar om ökade investeringar i vägars säkerhetsstandard i stället för sänkta hastighetsgränser i Jämtlands län. Det skulle innebära ökade möjligheter till jobb, kompetensförsörjning, tillväxt och konkurrenskraft i länet i stället för försämrade förutsättningar.

- Sänkta hastighetsgränser på viktiga vägstråk drabbar Jämtlands län särskilt hårt och får allvarliga konsekvenser för jobb, tillväxt och konkurrenskraft. Länet bidrar genom turism, råvaror och grön elproduktion i hög grad till Sveriges välstånd, men de samhällsekonomiska konsekvenserna av sänkta hastighetsgränser vägs inte in. Jämtlands län behöver få en utbyggd mötesseparering för högre säkerhet, där allvarliga olyckor undviks, men också för att kunna behålla målhastigheten på 100 km/h, menar Elise Ryder Wikén (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Vältrafikerade vägar som saknar mitträcke får sänkt hastighetsgräns

Nollvisionen utgör grunden för Trafikverkets trafiksäkerhetsuppdrag. När en väg har mitträcke kan hastighetsgränsen normalt vara 100 km/h. På vägar med relativt mycket trafik där mitträcke saknas kommer hastighetsgränsen under de närmsta åren att sänkas till 80 km/h. Eftersom stora delar av viktiga stråk i det statliga vägnätet i Jämtlands län saknar mitträcke kommer hastighetsgränsen att sänkas, vilket medför en betydande minskning av tillgängligheten på vägarna. Exempelvis kommer restiden med bil mellan Östersund och Sundsvall att öka med omkring 18 minuter jämfört med i dag.

-Regeringen måste avsätta resurser till våra statliga vägar baserat på trafikflödet, inte baserat på folkbokförda invånare. Fram till dess att investeringar i mitträcke på våra större vägar har genomförts bör länet undantas från sänkta hastighetsgränser, säger Elise Ryder Wikén.

För mer information

Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, mobiltelefon: 070 - 649 64 04

Berit M Eriksson, områdeschef Infrastruktur och kommunikationer, 063 -14 66 07

Skrivelse om ökade investeringar i vägars säkerhetsstandard 20200225 Pdf, 210.4 kB.

Text: Maria Stenquist