Kommentar från Elise Ryder Wikén gällande förslaget till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033:

”Innebär inte mycket för Jämtland Härjedalen”

Trafikverket presenterade den 30 november förslaget till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033. En stor del av planen läggs på nya stambanor mellan Sveriges tre största städer och på åtgärder i infrastrukturen i Norra Sverige utifrån de industrietableringar som görs där.

Planen innehåller en del motsägelser och frågetecken där Trafikverket förslår mer medel till vidmakthållande och bärighet, men säger samtidigt att medlen inte kommer att räcka. Frågan är vad som kommer att tillfalla vägnätet i vårt län när det gäller underhåll och bärighet i den kommande planperioden.

Omdragningen av E45 via Rengsjön – Älvros (förbifart Sveg) finns med. E14 Lockne – Optand (förbifart Brunflo) ligger i dagsläget utanför planen i förslag till regeringen om en utökad ram med 10%.

– Vi är besvikna att inte förbifart Brunflo föreslås i listan över högst prioriterade projekt. Vi behöver lyfta bort E14/E45 från Brunflo samhälle av trafiksäkerhets- och miljöskäl, det är en viktig åtgärd som behöver få högsta prioritet. Vi får hoppas att regeringen beslutar om en utökad ram på +10% och att då förbifart Brunflo kommer med, säger Elise Ryder Wikén, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, och fortsätter;

– Även nya paketåtgärder på Mittbanan är positivt, även om vi ser att behovet är mycket större. Inlandsbanan verkar inte ha fått mer medel än de har för driften idag.Sammantaget ser vi inte att så många investeringar och medel tillfallit Jämtland Härjedalen. Det här är ett förslag från Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen kommer att svara på remissen och fortsätta att påverka nationell nivå.

Beslut om planen kommer att fattas av regeringen våren 2022,

För mer information:
Elise Ryder Wikén, Regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04
Berit M Eriksson, strateg infrastruktur, 070-378 00 73

Text: Berit Eriksson