Hybridarbetslösningar skapar en mer distansoberoende organisation

Genom att utveckla och implementera hybridarbetslösningar för Region Jämtland Härjedalens personal förbättras möjligheterna att behålla och nyrekrytera personal. Det ökar även möjligheten för utlokalisering av personal till länets kommuner samt etablering av nya coworking-miljöer, så kallade hubbar, i samverkan med både kommunerna och näringslivet.

Region Jämtland Härjedalen har som de flesta offentliga verksamheter och myndigheter tillämpat fasta arbetsplatser för sina anställda. Redan 2017 beslutade Regionstyrelsen om en plan för spridning och omlokalisering av administrativa funktioner. Planen skulle ha reviderats under 2020 men sköts fram med anledning av coronapandemin. Tack vare det partneravtal som slöts hösten 2020 med Remote Lab finns nu nya och starkt förbättrade möjligheter och insikter för en revidering av innevarande plan.

– De nya arbetssätt som blivit vardag under det senaste året är här för att stanna och genom att utveckla och implementera hybridarbetslösningar för Region Jämtland Härjedalens personal förbättras möjligheterna att behålla och nyrekrytera personal, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

Genom samarbetet med Remote Lab vill Region Jämtland Härjedalen öka sina förutsättningar att omvärldsbevaka och fatta informerade och underbyggda beslut när det gäller övergången mot en mer distansoberoende organisation.

– Att erbjuda en modell för hybridarbete där detta är möjligt kräver kunskap, eftertanke och analys. För att lösa denna komplexa uppgift krävs samverkan med andra liknande organisationer och myndigheter, säger Eva Hellstrand.

För att succesivt bygga kunskap som kostnadseffektivt och stegvis ger förutsättningar för implementering av hybridarbetssätt och etablering av regionala arbetshubbar ska region Jämtland Härjedalen jobba utifrån fyra insatsområden där ett första steg blir att upprätta en handlingsplan. I steg två ska ansökan och deltagande i Myndighetsnätverket ge unika förutsättningar till effektiv samverkan i både teoretiska som praktiska frågeställningar. Det tredje steget blir att etablera samverkan med det kommunala näringslivet om förutsättningarna för att etablera regionala arbetshubbar. Den fjärde insatsen är att skapa en fördjupad kunskapsbild över fakta som kostnadseffektivt styr planering för införandet av hybridarbete och arbetshubbar i varje kommun som till exempel dygnsvila, pendlingsmönster och inflyttningstrender och rekryteringsbehov.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Anders Byström, regional utvecklingsdirektör, 070-687 01 51

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se