HPV-vaccination införs även för pojkar

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att planera för vaccination av även pojkar mot humant papillomvirus (HPV) från höstterminen 2020. Detta då Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till regeringen att vaccination av även pojkar ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet för barn. 

 – Sedan tio år tillbaka vaccineras flickor mot HPV men från och med höstterminen 2020 är planen att pojkar födda 2009 och senare ska erbjudas HPV-vaccination, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C).

Vaccination av flickor infördes i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2010 med syftet att ge skydd mot livmoderhalscancer. Idag vet man att HPV-infektioner kan kopplas till en rad cancerformer som drabbar både kvinnor och män. Varje år drabbas över 300 män och över 700 kvinnor i Sverige av HPV-relaterad cancer. 

Regionen har fått information från Folkhälsomyndigheten att finansiering finns för att under 2020 utvidga vaccinationsprogrammet mot HPV till alla barn. För att ersätta kommunerna för ökade kostnader kompenseras kommunerna med 10 miljoner kronor från och med 2020 och regionerna kompenseras med 46 miljoner. Medel från staten för detta vaccin kommer att förmedlas via regionerna till kommunerna där elevhälsan kommer att ombesörja vaccinationen.

För mer information
Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 073 267 27 97
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström