Hälso- och sjukvårdsnämnden fokuserar på att säkerställa vården under pandemin

Vid dagens sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden fick vi en rapport om nuläget i regionens arbete med anledning av coronaviruset/covid-19-pandemin. Även den ekonomiska månadsrapporten och arbetet med att få ekonomin i balans stod på agendan.

Under dagens sammanträde informerade hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist om regionens arbete utifrån coronaviruset/covid-19.

Sedan januari har man sett över bland annat tillgång till skyddsutrustning, vårdplatser och bemanning. I och med att spridningen nu ökar och att vårdbehovet därmed förväntas öka har hälso- och sjukvården nu gått upp i förstärkningsläge, där allt fokus ligger på att skapa förutsättningar för att kunna ge all vård som behövs under pandemin. Dock är det viktigt att alla är medvetna om att viss planerad vård behöver senareläggas för att klara av rådande pandemi. Det kommer leda till ökade kostnader, men hur mycket är svårt att säga. Därför får tidigare planerade åtgärder för att få ordning på ekonomin vänta.

– Vi står inför en av de största utmaningarna i både Region Jämtland Härjedalens och Sveriges historia. Hälso- och sjukvårdsnämnden följer noga hälso- och sjukvårdens planering och ser det hårda arbete som krävs, nu mer än någonsin, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C) och tillägger:

– Vår nämnd är den politiska nivå som ska säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag. Självfallet behöver även vi ha samma fokus nu under pandemin, för att på bästa sätt stötta i det arbetet. Men det kommer också en dag när verksamheten ska åter till normalläget igen, och det måste vi också ha så bra beredskap som möjligt inför. Vi arbetar sedan länge utifrån faktabaserade underlag med nyckeltal för bemanning, produktionsplanering och andra strukturella förändringar och förbättringar, som till exempel hemmonitorering. Det är en viktig grund i de långsiktiga omställningarna som behövs för att kunna fortsätta ge vård till våra invånare och besökare.

För mer information:

Tom Silverklo (C)
Ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden
073-267 27 97

Lennart Ledin (L)
1e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Cristine Persson (C)
3e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden