Fortsatt fokus på ökad tillgänglighet för barn och unga

Under förra veckans följde hälso- och sjukvårdsnämnden upp arbetet kring två ärenden kopplat till barn och ungas hälsa; dels åtgärder för att minska barnfetma i Region Jämtland Härjedalen, dels kring tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin.

Det var vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den i januari 2022 som beslut togs att ett barnfetmateam ska finnas vid barnkliniken vid Östersunds sjukhus. Detta som en del i en omfattande satsning för att minska barnfetma i Region Jämtland Härjedalen. Arbetet med att utöka resurserna för att kunna etablera teamet och dess nya arbetssätt har hittills gått helt enligt tidsplan.

– Vi räknar med att teamet och de uppdaterade arbetssätten kommer att vara fullt implementerade i slutet av 2022. Rekrytering av sjuksköterska och barndietist är klar. Tillgång till fysioterapeut och kurator kommer initialt att lösas genom omdisponering av befintliga resurser, och rekrytering av huvudansvarig läkare pågår och beräknas finnas på plats vid årsskiftet, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo och fortsätter;

– Verksamheten har gjort ett fantastiskt jobb och visat både entusiasm, engagemang och driv i frågan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har även satt fokus på ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin. I en nationell jämförelse ligger Region Jämtland Härjedalen sämre till avseende första besök men betydligt bättre till än landet i övrigt avseende fördjupad utredning och behandling.

Då det interna bemanningsläget är tufft har nu en extern utförare upphandlats och fått uppdraget att under hösten och hela 2023 genomföra neuropsykiatriska utredningar i en volym av 15–20 utredningar per månad.

– Detta kommer avlasta verksamhetens egenanställda psykologer som då i större utsträckning kan prioritera samtalsbehandling. Trots att det har rekryterats under året har det också varit en del medarbetare som gått i pension eller som har bytt arbetsplats. Att upphandla en extern leverantör innebär att vi kan erbjudare vård snabbare till dem som behöver utan att riskera våra egna medarbetares hälsa, säger Tom Silverklo.

För mer information:
Tom Silverklo (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson