Första sammanträdet för nya fullmäktige

Den 15 november sammanträder Region Jämtland Härjedalens nya regionfullmäktige för mandatperioden 2022–2026 för första gången efter valet. Då väljs regionfullmäktiges presidium och valberedning. Det hålls också en första del i den förtroendemannautbildning som ska introducera och stärka ledamöterna i dess nya uppdrag.

Bengt Bergqvist (S) är fullmäktiges ålderman och kommer därmed att öppna det första sammanträdet.

Några av ärendena under fullmäktige:

  • Regionplan och budget 2023–2025
    Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan och budget som innehåller övergripande mål och ekonomiska ramar för de kommande tre åren. För de år som val till regionfullmäktige äger rum fastställs Regionplan och budget tidigast i november det år då ett nytt regionfullmäktige tillträtt. Ett förslag till regionplan och budget 2023–2025 har upprättats.

  • Införande av avgiftsfri screening för tjock- och ändtarmscancer till kvinnor och män i åldern 60–74 år
    Under hösten 2022 kommer samtliga 60-åringar i länet att erbjudas screening. Provtagningarna kommer att utökas successivt och ska enligt planen vara fullt utbyggda år 2026. Från och med då kommer alla som är mellan 60 och 74 år, och folkbokförda i Jämtland Härjedalen, att bli erbjudna screening vartannat år. Förslaget är att fullmäktige ska besluta om att screeningen ska vara avgiftsfri.

Tid: 15 november kl. 08.00

Plats: Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund

Media och allmänhet är välkomna att delta.

Fullmäktiges sammanträde webbsänds även via www.regionjh.se/webbtv.
Sändningarna startar ca kl. 07:45 tisdag den 15 november.

Handlingarna finns att läsa här.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), Regionfullmäktiges ålderman, 070-363 38 76

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se