Fler ungdomsmottagningar till länets unga

I Region Jämtland Härjedalen finns i dagsläget tre ungdomsmottagningar i tre av länets åtta kommuner. Vänsterpartiet fick igår bifall från hälso- och sjukvårdsnämnden på del av en motion som föreslår att det ska finnas en ungdomsmottagning i varje kommun. Vidare ska förutsättningarna för att etablera en digital ungdomsmottagning utredas.

I dagsläget finns en ungdomsmottagning i Östersund med filialer i Sveg och Strömsund som drivs av Region Jämtland Härjedalen i samverkan med länets kommuner. Samverkan sker genom att länets kommuner tillsammans finansierar en heltidstjänst för en kurator. Härjedalens kommun tilldelar i stället ungdomsmottagningen i Sveg en socionom en dag per vecka som är anställd av kommunen. Kommunerna står även för lokalkostnader.

– Ungdomsmottagningar bör finnas där unga är och tillgängligheten är särskilt viktig för dom som av olika skäl har svårt att förflytta sig över länet. Besöksstatistik visar att verksamheten idag inte når ut brett över länet vilket i praktiken skapar en ojämlik tillgång till behovsanpassad vård och stöd för länets unga, säger Marie Svensson som är initiativtagare till motionen.

Kostnaden för att finansiera personalbehovet beräknas uppgå till cirka 350 000 kronor årligen. Det motsvaras av en barnmorska, en kurator samt läkare var sjätte vecka. Det förutsätter dock att nuvarande samverkan med kommunerna fortsätter och att ungdomsmottagningen i Strömsunds kan drivas av statsbidrag som det görs idag.

Parallellt ska förutsättningarna för en digital ungdomsmottagning utredas. Under pandemin har ungdomsmottagningen i Östersund erbjudit digitala besök med goda erfarenheter. Digitala alternativ är också viktigt för att stärka tillgängligheten och möjliggöra för de som inte vill besöka en fysisk mottagning att få det stöd de behöver.

– Det här är en bra motion som ligger i linje med arbetet för en mer jämlik, god och nära vård. Därav blir det lätt för oss i de blågröna att yrka bifall till att utreda och hantera det vidare i Barnarenan, som är en samverkansarena kommunerna och regionen emellan, säger Cristine Persson, hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande.

För mer information:
Cristine Persson (C), Hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande, 070-329 74 15
Marie Svensson (V), ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-214 94 54

Text: Sara Nilsson