Egenprovtagning startar senare och i mindre skala

Region Jämtland Härjedalen ska, liksom andra regioner, införa möjligheten att erbjuda fler invånare provtagning vid misstanke om covid-19, utifrån regeringens beslut om storskalig testning. Tanken var att starta under den här veckan – men tekniska problem hos analysföretaget gör att införandet skjuts upp till nästa vecka. Dessutom startar det i mindre skala än tänkt, men ska utökas så fort som möjligt.

– Eftersom det är viktigt att så många som möjligt med symtom kan få testa sig, så är det olyckligt att den utökade provtagningen inte kan komma igång enligt den ursprungliga tidplanen, och inte heller i full skala från början. Med storskalig testning ska vi ju kunna identifiera fler fall, öka smittspårningen och minska spridningen. Därför är det så klart ändå angeläget att komma igång i den mån som är möjlig, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Tanken var att åtta provtagningsbussar skulle finnas i länet där invånarna skulle kunna boka tid för att hämta och lämna sina provtagningspaket. Bussarna ska bemannas av det externa företaget som även transporterar proverna för analys. Men problemen gör att det i nuläget inte finns tillgång till så många bussar och inte heller kapacitet att analysera så många prover.

– Planen är nu att provtagningen ska kunna starta under nästa vecka – och då till en början med två bussar med huvudsaklig placering i Östersunds kommun, där totalt 100 personer per dag ska kunna boka tid för provtagning, säger Micael Widerström.

– Ambitionen om totalt åtta provtagningsbussar gäller fortfarande, så vi jobbar för fullt med att hitta en lösning så att vi så snabbt som möjligt ska kunna skala upp kapaciteten, och kunna erbjuda alla som vill att boka tid för provtagning. Men i nuläget går det dock inte att säga exakt när vi kan vara i gång i full skala, säger Bo Karlsson, chef för Utvecklings- och digitaliseringsenheten i Region Jämtland Härjedalen.

Flera andra regioner har drabbats av motsvarande problem och också fått ändra sina planer.

För mer information:
Micael Widerström, smittskyddsläkare, 070-680 83 05
Bo Karlsson, chef för Utvecklings- och digitaliseringsenheten, 063-14 76 40

Text: Linda Henriksson