Egenprovtagning redo att starta och utökas successivt

Från och med tisdag kan fler invånare i Jämtland Härjedalen få ta prov vid misstanke om covid-19. Inledningsvis finns utrymme för ytterligare 100 egenprovtagningar per dag utöver de cirka 200 prover som redan tas per dag inom sjukvården, men förhoppningen är att kunna öka kapaciteten successivt så ännu fler kan testa sig. 

– Trots att vi även hittills kunnat erbjuda provtagning i stor utsträckning, är det ändå hög efterfrågan på att få testa sig. Därför är utökningen naturligtvis mycket välkommen så att vi kan få ännu bättre kontroll på spridning och smittspårning, säger Annika Ersson, biträdande smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Från tisdag finns två provtagningsbussar på plats i Östersund – och från onsdag ansluter ytterligare sex bussar. Att det startar i Östersund beror på att efterfrågan är störst där, helt enkelt för att flest bor där. Alla som är folkbokförda i länet kan logga in i den e-tjänst som byggts upp på 1177.se och boka tid. När bokningen är bekräftad tar man sig till den provtagningsplats man valt. Placeringen av bussarna kan komma att variera, så aktuella tider och platser ser man när man har loggat in.

Vid bussen får man ett provtagnings-kit samt instruktioner. Sedan tar man provet på sig själv (i näsöppning, svalg och saliv) och lämnar det till personalen när man är klar. Normal svarstid är 2–3 arbetsdagar, men i enstaka fall kan det dröja upp till 5 arbetsdagar. Svaret läser man genom att logga in på 1177.se. Om man har testat positivt, alltså har covid-19, så kommer vårdpersonal också att ringa upp för att ge mer information om vad som gäller för att ta hand om sig på bästa sätt och minska risken att föra smittan vidare till andra.

Bemanningen av bussarna, transporterna av proverna till laboratorium och analyserna i sig sköts av externa företag. I nuläget kan de analysera 100 prov per dag för vår räkning. Flera regioner använder samma företag och efterfrågan är stor. Förhoppningen är så klart att analyskapaciteten ska kunna skalas upp, så att vi kan erbjuda fler tider i bokningssystemet. Men i nuläget går det inte att säga när det kan bli aktuellt.

– Uppdraget som regionerna fått av regeringen är att skapa en storskalig testning i Sverige, för att kunna identifiera fler fall, öka smittspårningen och minska spridningen. Det är värt att komma ihåg att vi aldrig förut etablerat provtagning så här snabbt och i så stor omfattning. Det innebär en utmaning både för oss och de externa företagen vi anlitar för hantering av provtagning och analys, säger Bo Karlsson, chef för Utvecklings- och digitaliseringsenheten i Region Jämtland Härjedalen.

För mer information:

Annika Ersson, biträdande smittskyddsläkare, 073-842 11 18
Bo Karlsson, chef för Utvecklings- och digitaliseringsenheten, 063-14 76 40


Det här är ett PCR-test som man ska ta om man tror att man har pågående covid-19, det vill säga om man har haft symtom inom de senaste sju dagarna. För att kunna svara på om man tidigare har varit sjuk krävs antikroppstest. Region Jämtland Härjedalen planerar för att även kunna erbjuda antikroppstest framöver, men just nu är det alltså enbart möjligt att boka tid för PCR-test.

Text: Kommunikationsavdelningen