- Det ska vara lätt att vara chef

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo lade igår ett initiativärende under nämndens möte att en begäran ska ställas till regionstyrelsen att skyndsamt ge regiondirektören i uppdrag att granska nuvarande regelverk och rutiner för regionens chefer, med start i HR- och ekonomifrågor.

Granskningen syftar till att se om gällande regelverk och rutiner är lättillgängliga, lättförståeliga eller eventuellt motsägelsefulla och svårtolkade. Där otydligheter påträffas ska dessa åtgärdas för att skapa enklare, och möjligen färre, rutiner som är lätta att hitta och tolka.

– Under senaste månaden har det uppmärksammats på olika sätt, både internt och i media att det kan vara komplicerat att ha koll på och följa alla olika rutiner för att utöva ett gott och nära ledarskap, säger Tom Silverklo och fortsätter;

– Målsättningen måste vara att det ska vara lätt och tydligt att vara chef, även om vi bedriver en komplex verksamhet. Mot den bakgrunden är det viktigt att utreda hur chefsbördan faktiskt ser ut och hur tillgängligheten till regelverk och rutiner ser ut.

För mer information:
Tom Silverklo (C), Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson