Avslutade förhandlingar gällande arbetstidsavtal med Kommunal och Vårdförbundet

Från och med 6 april gäller Allmänna Bestämmelser för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen. Detta innebär att alla lokala arbetstidsmodeller, som exempelvis Östersundsmodellen, kommer att upphöra.

Allmänna bestämmelser (förkortas normalt AB) är ett av Sveriges största kollektivavtal och innehåller allmänna anställningsvillkor tex gällande arbetstid och ersättningar, för medarbetare i Sveriges kommuner och regioner. Idag tillämpas i Regionen flera lokala varianter av arbetstidsmodeller vilket gör det svårt att få en överblick.

– Vi har haft förhandlingar med Kommunal och Vårdförbundet där vi i stort är överens om synsätt och tillämpningar. Men arbetsgivaren har inte kunnat möta förbundens yrkande om sänkt arbetstidsmått, vilket resulterade i en återgång till att tillämpa AB i sin helhet. AB är det kollektivavtal som centrala parter förhandlat fram och som vi nu har att förhålla oss till säger Krister Eriksson som är HR-direktör i Region Jämtland Härjedalen.

Han är medveten om att förändringen kan komma att utgöra en utmaning för organisationen.

– Förändring är alltid tufft, men utifrån regionens ekonomiska läge är det nödvändigt. Alternativet hade varit att behöva säga upp fler medarbetare. Vi har de pengar vi har och vi måste vända på alla stenar.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist ser ändå att det på sikt kan ge flera fördelar.

– I och med detta råder samma förutsättningar i hela organisationen vilket kommer att underlätta när vi bygger långsiktiga planer framåt.

För medarbetarna innebär inte förändringen någon större skillnad rent ekonomiskt. Rent arbetsmässigt innebär återgång till grunden i AB en viss ökning i arbetstid för vissa grupper av medarbetare, men det finns även vissa ersättningar som är högre än i de tidigare arbetstidsmodellerna. På område Kvinna och Neonatalavdelningen tillämpas AB sedan tidigare.

– Genom att satsa på fortsatt arbete med hälsosamma scheman finns det goda förutsättningar att få tid till återhämtning. Vi ser idag att många lägger arbetspasspass tätt ihop, många dagar i rad för att få en längre ledighet någon annanstans i schemaperioden. Det är viktigt att medarbetare kan påverka sina arbetstider, men vi behöver öka kunskapen kring hälsosam arbetstidsförläggning, säger Maria Söderkvist.

För mer information:
Krister Eriksson, HR-direktör
070-664 22 11

Maria Söderkvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör
073-061 15 79

 

Text: Sara Nilsson