Avgiftsfri influensavaccinering föreslås för medicinska riskgrupper och ålderspensionärer

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att föreslå Regionfullmäktige att införa avgiftsfri pneumokockvaccination och influensavaccination för de som löper störst risk att drabbas av allvarliga följdsjukdomar. 

– Vi tror att kostnadsfrihet är en viktig faktor för att öka vaccinationstäckning, vilket i sin tur ökar det allmänna hälsotillståndet i länet, säger nämndens vice ordförande Lennart Ledin (L), och fortsätter:
– Vi vet att vi bland ålderspensionärerna har en låg vaccinationstäckning, och de är tillsammans med vissa medicinska riskgrupper de som är allra mest sårbara i samband med säsongsinfluensan.

De som bör vaccinera sig förutom ålderspensionärer är personer med hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av annan sjukdom eller behandling, kronisk lever eller njursvikt, astma, extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen (exempelvis ALS, MS och Parkinsons sjukdom) eller flerfunktionshinder. Även gravida efter vecka 16 bör vaccinera sig.

Den årliga kostnaden beräknas till 1,1 miljoner kronor för avgiftsfri vaccinering mot säsongsinfluensa och 0,4 miljoner kronor för avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker.

Det ska ställas mot kostnaden för sjukhusvård av patienter med konstaterad influensasjukdom. Säsongen 2017-2018 handlade det om cirka 200 patienter som vårdades 1125 vårddagar, vilket motsvarar cirka 8,8 miljoner kronor.

– Om vi till det lägger en försämrad livskvalitet under en lång tid, samt varje år ett antal dödsfall på grund av influensa, så är det här den enda vägen att gå, säger Lennart Ledin.

Beslutet förslås börja gälla från och med 1 maj 2020.

För mer information
Lennart Ledin (L), 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 070-327 99 47
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström