Årets folkhälsoinsats prisas på regionfullmäktiges sammanträde 21–22 juni

Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Jämtlands län.

Av 36 nomineringar tilldelas priset i år till Bräcke Sportklubb.

– Att få dela ut detta pris är en av årets höjdpunkter, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson, och fortsätter;

– Föreningen har under året arbetat brett och inkluderande för att nå ut till olika målgrupper och åldrar som resulterat i att fler invånare har getts möjlighet att komma i rörelse. Arbetet har bidragit till att stimulera folkhälsan, motverka psykisk ohälsa och isolering samt stötta människor som är socioekonomiskt utsatta.

Representant från Bräcke sportklubb finns på plats och tar emot priset den 21 juni ca kl. 15:00.

Utöver detta kommer fullmäktige att ta beslut om det förslag som innebär att flyktingar från Ukraina ska få rätt till hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel enligt samma regler som gäller för asylsökande. På grund av det stora inflödet av flyktingar från kriget i Ukraina, tar det längre tid för Migrationsverket att bevilja skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Det medför att en del av flyktingarna från Ukraina tills vidare saknar rätt till subventionerad hälso- och sjukvård i Sverige.

Även frågan om extra lönesatsning för sjuksköterskor kommer avhandlas efter att ärendet har godkänts i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.

Fullmäktiges sammanträde webbsänds via www.regionjh.se/webbtv Länk till annan webbplats..
Sändningarna startar kl. 11:00 tisdag den 21 juni.

Handlingarna finns att läsa här Länk till annan webbplats..

För mer information:
Thomas Andersson (C), Regionfullmäktiges ordförande, 070-60 900 78

Text: Sara Nilsson