Anders Byström fortsätter som tillförordnad regiondirektör

Regionstyrelsen har idag beslutat att Anders Byström fortsätter som tillförordnad regiondirektör tills vidare. Så snart som möjligt ska en rekryteringsprocess inledas för en ny regiondirektör.

Anders Byström har jobbat i organisationen sedan regionbildningen 2015 och haft rollen som biträdande regiondirektör och regional utvecklingsdirektör.

– Jag är glad över att Anders har tackat ja till att ta på sig uppdraget under den här tiden. Anders har god insyn i Region Jämtland Härjedalens verksamhet och dessutom tidigare erfarenheter av att leda organisationer och därför känns det naturligt att han får fortsatt förtroende som tillförordnad regiondirektör, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

– Jag har fått frågan att fortsätta som tillförordnad regiondirektör och har initialt tackat ja. Jag har en stor tilltro till Region Jämtland Härjedalens kapacitet och kommer göra det jag kan för att skapa stabilitet under denna turbulenta period, säger Anders Byström.

Rekryteringsprocessen för att anställa en ny regiondirektör kommer att starta så snart som möjligt och kommer att ledas av en rekryteringsgrupp bestående av representanter för den politiska majoriteten och oppositionen. En kravprofil för tjänsten kommer att tas fram och en tidsplan för rekryteringsarbetet kommer att upprättas. Det är brukligt att ta hjälp av ett externt rekryteringsföretag för att få hjälp med att söka upp kandidater som kan vara lämpliga för uppdraget. Rekryteringsgruppen kommer därefter att välja ut ett antal kandidater som såväl de som de fackliga representanterna kommer att träffa.

Processen att rekrytera en ny regiondirektör förväntas ta upp till ett år.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Anders Byström, Tillförordnad regiondirektör, 063-14 66 00

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se