8,5 miljoner till civilsamhällets organisationer

Region Jämtland Härjedalen delar varje år ut bidrag till lokala organisationer och verksamheter. Det är regionala utvecklingsnämnden som beslutar vilka organisationer som ska erhålla bidrag samt storlek på bidragen.

Organisationsbidrag går till lokala verksamheter som på olika sätt möjliggör för människor att vara aktiva, delaktiga och skapande, som till exempel ungdoms- eller pensionärsorganisationer, funktionsrättsorganisationer, nykterhetsorganisationer, studieförbund och idrottsförbund.

– Organisations- och föreningslivet har på många sätt bidragit starkt till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. Att få möjligheten att dela ut dessa bidrag innebär att vi stärker vårt läns utveckling och tillväxt på både kort och lång sikt, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén.

Nämnden beviljar 1 650 000 kronor i verksamhetsbidrag till RF-SISU Jämtland-Härjedalen för 2022 varav 370 000 kronor ska fördelas till parasportverksamhet inom förbundet. RF-SISU Jämtland-Härjedalen har 386 lokalföreningar i länet med totalt 99 377 medlemmar.

Utöver det beviljar nämnden 4 300 000 kronor i anslag till studieförbundens regionala verksamhet. 3 971 730 av dessa går till Folkbildning Mittnorrland och 328 270 kronor går till RF-SISU Jämtland Härjedalen. Då studieförbunden under 2020 haft en drastisk minskning av sina verksamheter på grund av restriktioner med anledning av pandemin, grundar sig fördelningen för 2022 års verksamhetsbidrag på 2019 års verksamhet.

Ytterligare 2 552 064 kronor fördelas i anslag till övriga organisationer inom civilsamhället för att de självständigt och med kontinuitet ska kunna utveckla och bedriva sin verksamhet samt stimulera lokalföreningar, medlemmar och medborgare att delta i samhällsutvecklingen.

– Dessa organisationer erbjuder i de flesta fall ett livslångt lärande som ger goda förutsättningar för länets invånare att utvecklas. Det breda föreningslivet bidrar också till upplevelser och aktiviteter i hela länet, både för länets invånare och för besökare, säger Elise Ryder Wikén.

För mer information:
Elise Ryder Wikén, regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04
Jimmy Eriksson, områdeschef Kultur och bildning, 063-14 67 03

Text: Sara Nilsson