60 miljoner kronor från EU-medel till Jämtlands och Västernorrlands län.

Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland har onsdagen den 10 juni tagit beslut om prioriterad finansiering av 60 miljoner kronor som når projekt i Jämtlands och Västernorrlands län.

Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland har under onsdag den 10 juni sammanträtt för att prioritera och ta beslut bland ansökningar till olika projekt för utveckling i Jämtlands och Västernorrlands län.

-Det är så tydligt i coronatider, vilken skillnad EU och EU:s pengar kan göra för att upprätthålla och stötta näringslivet, men också för att åstadkomma insatser för individer som drabbas. Vi har kunnat tilldela pengar till turistnäringen, forskning, kultur etc. Totalt har vi prioriterat utveckling och insatser för cirka 60 miljoner kronor till de båda länen, säger Robert Uitto, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland beviljade igår ett så kallat Ramprogram för att stötta företagande i både Jämtland och Västernorrland i coronakrisens spår.

-Det kändes oerhört bra att kunna slå klubban i bordet för denna EU-finansiering och för Jämtlands län handlar det om att med EU-medel och regionens medel mildra de negativa effekter som coronakrisen har på små- och medelstora företag i Jämtlands län. Stödet kan ges som en investeringscheck inom alla branscher, men med prioritet ur ett glesbygdsperspektiv, vilket är oerhört passande just nu, fortsätter Robert Uitto (S)

Regionen avser att totalt avsätta 24,3 miljoner kronor till dessa insatser för företagande och jobb. Medlen från EU som beslutades uppgår till hela 13,3 miljoner - resterande medel kommer från regionen.

-Partnerskapet beslutade bland annat också att prioritera Mittuniversitetets projekt AI kompetens som syftar till att bygga kompetens i vår region inom Artificiell Intelligens och i samverkan med andra aktörer etablera ett regionalt nätverk. Satsningen på att höja kompetensen inom AI området skapar förutsättningar för stärkt konkurrenskraft för det regionala näringslivet. AI-kompetens kan bland annat bidra när det gäller kompetensförsörjning och demografiska utmaningar, något som stärker oss både nu och i framtiden, säger Sara Nylund, vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland.

Om Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland
Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland omfattar Jämtlands och Västernorrlands län och ansvarar för att prioritera bland godkända ansökningar till EU:s regionalfondsprogram och det nationella socialfondsprogrammet. Dess ordförande utses av regeringen och ordföranden utser i sin tur ledamöter. Syftet med medlen i projekten är att utveckla regionerna och stötta människor in i studier och arbete. 

Mer information

Robert Uitto, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland, mobiltelefon:070 – 962 73 64, e-post:
Sara Nylund, vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet, mobiltelefon: 070 – 190 38 90

Text:Maria Stenquist