Unik OECD-studie analyserar Jämtland Härjedalen

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har kartlagt framtida utmaningar och möjligheter i bland annat Jämtland Härjedalen.

I OECD-studien ingår 14 regioner från de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Regioner som har många gemensamma utmaningar som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Studien blir viktig för vårt tillväxtarbete med regionala utvecklingsplaner och som lobbyinstrument gentemot Brysselarenan.

– OECD-studien av regionala tillväxtförutsättningar i norra Sverige, Finland och Norge är betydelsefull och ger oss mer kraft att kunna påverka den framtida regionalpolitiken i Sverige och inom EU, säger Robert Uitto (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Lansering i Bryssel 13 mars
Måndagen den 13 mars publicerade organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie de genomfört på regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD presenterade rapporten inför ledande företrädare från EU samt de berörda ländernas regeringar och regionerna i NSPA med flera.

En unik studie
OECD har en mångårig erfarenhet av att sammanställa så kallade ”Territorial Reviews” på olika nivåer. Det unika med denna rapport är att den är gemensam för 14 regioner från tre olika länder. Arbetet med studien har pågått under två år genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Uppdatering 171016: Rapporten går nu även att ladda ner i en översatt version på svenska Pdf, 8.7 MB..

För mer information:
Robert Uitto (S)
Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 070-962 73 64

Susanné Wallner (M)
Vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, mobil 072-213 24 12