Sverige har minst energifattigdom i Europa – men utmaningar med energiförsörjning

Den 13-14 juni deltog Region Jämtland Härjedalen i ett interregionalt seminarium om energifattigdom som arrangerades i Gloucester i Storbritannien inom projektet BUILD2LC. Begreppet energifattigdom används för att beskriva situationen när ett hushåll har svårigheter att hantera kostnader för energi och därför har begränsade möjligheter att värma upp sin bostad.

Under seminariet presenterade Dr Harriet Thomson ny forskning om energifattigdomens utbredning i Europa och hur den påverkar hälsan. Resultaten visade att Sverige har bland de lägsta nivåerna av energifattigdom i Europa, ca 1,3 % av befolkningen lever i energifattigdom. Dr Harriet Thomson framhöll också att otrygg energiförsörjning på grund av många elavbrott kan ses som en typ av energifattigdom och lyfte särskilt fram norra Sverige som exempel på ett område där detta är vanligt.

– Vi kände sedan tidigare till att Sverige har låg andel energifattigdom, men vi hade inte reflekterat över att en otrygg energiförsörjning kan vara en typ av energifattigdom. Vi behöver jobba på flera sätt för en tryggare energiförsörjning. Som privatperson är det viktigt att förbereda sig för eventuella elavbrott genom att ha utrustning hemma. Det är också bra att göra energisparåtgärder på huset. Ett välisolerat hus håller värmen längre förklarar Moa Breivik, energi och klimatrådgivare Region Jämtland Härjedalen.

I september arrangeras ett liknande seminarium i Östersund, där samtliga projektpartners kommer att delta för ytterligare erfarenhetsutbyte. Temat kommer då att vara innovation och hur man främjar innovativa lösningar inom byggande och renovering och lokala exempel från länet kommer då presenteras för projektdeltagarna.

Build2LC baseras på erfarenhetsutbyte av goda exempel kring energieffektivisering i byggnader och finansieras av Interreg Europe. På seminariet deltog projektpartners från sex regioner i Europa tillsammans med intressenter inom byggbranschen. Från Region Jämtland Härjedalen deltog de projektansvariga som jobbar med energifrågor. Lär mer på www.interregeurope.eu/build2LC Länk till annan webbplats..

Deltagande regioner: Spanien: Andalusian Energy Agency, Regional Ministry of Employment, Enterprise and Commerce, Analusian Government (AEA) Litauen: The Public Investment and Development Agency of Lithuania (VIPA). Polen: Rzeszow Regional Development Agency (RRDA). Storbritannien: Severyn Wye Energy Agency Ltd (SWEA). Kroatien: North-West Croatia Regional Energy Agency (RGEA). Slovenien: Local Energy Agency of Gorenjska (LEAG).

För mer information: Moa Breivik, energi och klimatrådgivare, mobil 070-632 63 96 Anneli Kamb, energi och klimatrådgivare, mobil 070-243 22 10.

FAKTA

Bra att ha hemma i händelse av elavbrott:

  • Ficklampa och extrabatterier så att du kan se i mörkret
  • Stearin-/värmeljus och tändstickor/tändare
  • En batteridriven radio så att du via Radio P4 kan få information om elavbrottet
  • Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen
  • Ett campingkök eller matvaror som inte behöver tillagas eller förvaras i kylskåp
  • Våtservetter att tvätta dig med ifall vattenförsörjningen slutar fungera samt soppåsar att trä över toalettstolen om det inte går att spola
  • Några PET-flaskor med infruset vatten i frysen så att du kan ta fram och tina dessa om du behöver dricksvatten eller vatten för matlagning
  • Sovsäck och filtar
  • Reservkamin och bränsle

Text: Moa Breivik och Anneli Kamb, energi och klimatrådgivare Region Jämtland Härjedalen