Maria Carlund, verksamhetschef på Svegs hälsocentral.

Svegs hälsocentral utmärker sig positivt i nationell undersökning

Svegs hälsocentral är en av de hälsocentraler som förbättrat sig mest i hela landet. När patienter skattar tillgängligheten på Svegs hälsocentral har de gått från 38 procent (2015) till 79 procent (2017).

– En stor anledning till det förbättrade resultatet är att vi har infört en lättakut som har gjort att vi fått ett bättre flyt och kan ta hand om fler patienter utan att äventyra patientsäkerheten. Tack vare lättakuten har det också blivit lättare för patienter att få en bokad tid och vi har inga köer i telefonen längre, säger Maria Carlund, verksamhetschef på Svegs hälsocentral.

I den nationella patientenkäten mäts olika aspekter såsom helhetsintryck, delaktighet, tillgänglighet, respekt och bemötande och Svegs hälsocentral har förbättrat sig i alla dessa kategorier. De har exempelvis gått från 47 procent (2015) till 78 procent (2017) i kategorin helhetsintryck.

– Personalen har varit modiga och vågat förändra sitt arbetssätt. Det fanns en oro när vi skulle öppna upp hälsocentralen med en lättakut att vi skulle bli överbelastade. Men det har inte blivit så utan vi har fått kvalitetsförbättringar på i stort sett alla områden, säger Maria Carlund, verksamhetschef på Svegs hälsocentral.

En annan av regionens hälsocentraler som ligger i topp är Backe hälsocentral. De är bäst i hela landet i kategorin helhetsintryck och toppar i stort sett alla de andra kategorierna också. Backe hälsocentral har legat i toppen nationellt under flera år.

På en övergripande nivå har Region Jämtland Härjedalens hälsocentraler sammanslaget fått ett högre resultat i alla kategorier som mäts jämfört med förra mätningen.

För mer information:
Maria Carlund, verksamhetschef, Svegs hälsocentral
070-319 46 23 eller maria.carlund@regionjh.se

Monika Lundgren, verksamhetschef, Backe hälsocentral
070-237 97 21 eller monika-anita.lundgren@regionjh.se

Frida Hansson, handläggare på Utvecklingsenheten
070-384 86 03 eller frida.hansson@regionjh.se

Fakta om den nationella patientenkäten

Nationell patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i den nationella patientenkäten. Totalt har 1 700 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök på någon av Region Jämtland Härjedalens hälsocentraler, besvarat enkäten i slutet av 2017. Läs mer om patientenkäten på https://patientenkat.se/sv/resultat/.

 

Text: Anton Säwström Foto: Privat