Stolpe in för fler laddstolpar och robotiserad återvinning

Under dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden beviljades medfinansiering för två projektet som ska ge ett renare och klimatsmartare län. Lundstams Återvinning AB beviljas 6 000 000 kronor i delfinansiering för utbyggnad av en robotlinje vilken kommer robotisera företagets materialåtervinning. Projektet Stolpe in för stad och land Mellersta Norrland (SiSL) beviljas i sin tur 1 400 000 kronor för att accelerera utbyggnaden av laddstolpar för laddbara fordon.

Lundstams Återvinning AB har beviljats företagsstöd för byggnadsinvesteringar och maskininvesteringar. Den totala investeringen beräknas uppgå till
24 998 687 kronor av vilka Region Jämtland Härjedalen beviljat regionalt investeringsstöd med 25 % i medfinansiering, som mest 6 000 000 kronor. Investeringen är del av en satsning på ny robotlinje för att kunna förädla nya material, kvalitetssäkra befintligt material och genom det hitta nya kunder.

- Den här satsningen kommer innebära att det på ett smartare sätt skapas möjligheter att återanvända material som annars hade setts som förbrukade. Det här är ett föredömligt exempel på smart klimatomställning som både genererar ett renare län och nya affärsmöjligheter, säger Susanné Wallner, regionråd (m).

Projektet Stolpe in för Stad och Land är ett länsöverskridande projekt som även omfattar Västernorrland. Projektet ska bidra till att skapa en fullgod laddinfrastruktur i Mellersta Norrland, något som är nödvändigt för att regionens invånare och besökare på ett tryggt sätt ska kunna resa med elbil inom, till och från regionen. Fler laddmöjligheter är även en grundförutsättning för att antalet laddbara bilar ska öka i länet. Ett förväntat resultat vid projektets avslut är bland annat att det då finns en fullgod infrastruktur för snabbladdning längs Europa- och riksvägarna (E4, E14, E45, 83, 84, 86, 87 och 90) i regionen.

- Nu rullar elbussar i kollektivtrafiken för första gången i länet, det är en bra start, men vi behöver även uppmuntra bilismen till att våga ställa om till eldrift. Det här projektet blir ett naturligt komplement till de redan pågående projekt i länet som syftar till att ställa om till hållbara transporter, avslutar Robert Uitto, regionråd (s).

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12

Text: Shahram Blomqvist