Samernas åsikter är viktiga för att skapa bättre hälso- och sjukvård

Nätverkets logotyp är en grön stjälk av kvanne med nätverkets namn i en cirkel med blå text runt om. Stjälken har röda och gula blad. Samma färger finns i den samiska flaggan.

Nätverket för samisk hälsa vill undersöka hur landstingen och regionerna i norr kan öka sina samiska språk- och kulturkompetenser för att göra hälso- och sjukvården mer likvärdig. Samernas åsikter är viktiga i det arbetet.

Under oktober kommer den som definierar sig som same, bor i Sverige och är 15 år eller äldre ha möjlighet att besvara en webbenkät om sina erfarenheter och behov i hälso- och sjukvården.

– Resultatet blir ett viktigt underlag när nätverket tar fram den långsiktiga strategiska planen för landstingens och regionernas fortsatta arbete. Det blir till hjälp i att prioritera så att de åtgärder som görs är sådant som i praktiken kan bidra till bättre bemötande för samer som söker vård, förklarar Elin Bergarp.

 

Nätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Dalarna. Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna/landstingen, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund. Projektet pågår 2017–2019 med stöd från Socialdepartementet.

För mer information:
Elin Bergarp, huvudkoordinator, 072-451 97 09 eller elin.bergarp@vll.se

Vid frågor om landstingens/regionernas medverkan i nätverket, kontakta länskoordinator:

Laila Daerga, Västerbottens läns landsting
laila.daerga@vll.se
070-214 97 07

Sofia Kling och Kia Flykt, Region Jämtland Härjedalen
sofia.kling@regionjh.se, 063-14 76 22
kia.blomkvist@regionjh.se

Lotta Omma, Region Norrbotten
lotta.omma@norrbotten.se
070-271 00 19

Ann-Jeanett Stål, Landstinget Dalarna
annjeanett.stal@LTdalarna.se
070-569 03 12

Text: Nätverket för samisk hälsa