Revision av samverkan kring psyiska funktionshinder

Revisionskontoret har granskat om det finns en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och kommuner länets för personer med psykisk funktionshinder. De kommuner som deltagit har varit Strömsund, Krokom och Östersund.

Ett antal brister och förbättringsområden har identifierats, bland annat när det gäller rutiner, tillgänglighet och brukarmedverkan.

Ni inbjuds med anledning av granskningen till en pressträff

Plats: Revisionskontoret i Göviken

Tid: Måndag 18 november 2019 klockan 11.00

Närvarande: Regionrevisionens ordförande Viveca Asproth och Östersunds kommunrevisions ordförande Kjell Svantesson

För mer information om pressträffen:
Carina Hemmingson
Tfn: 063-14 75 26 eller 070-347 94 23

Varmt välkomna!

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se