Region Jämtland Härjedalen får dela ut 540 000 kronor i mikrostöd till naturturismföretag

Idag öppnar Tillväxtverket en utlysning med stöd riktat till landets små- och medelstora företag inom naturturism som vill växa genom att ta emot internationella gäster. Totalt ska 10 000 000 delas ut i hela landet. Bidraget kan sökas av företag i de regioner som ansökt om att få hantera en del av denna budget. Region Jämtland Härjedalen har fått i uppdrag att hantera 600 000 kronor.

Regeringens intention med det nya bidraget är att underlätta för små- och medelstora företag att locka internationella turister. Genom mikrostödet kan företag få upp till 50% av sina kostnader betalda för att bland annat besöka den internationella mässan Adventure Travel World Summit där de kan skapa strategiska kontakter, hämta hem kunskap och visa upp sitt företag.

Jämtland Härjedalen Turism har aktivt arbetat för att mässan ska förläggas till Sverige och att vår regions företag ska få stor nytta av att en internationell bredd av turoperatörer och media då finns på svensk mark. Mässan går av stapeln i Göteborg under september 2019.

JHT driver nu med regionalt projektstöd en satsning för att samordna insatser som ska ge våra upplevelseföretag extra lyskraft inför mässan genom ”visningsresor” till länet. Nu växlas företagens möjligheter att dra nytta av mässan upp ytterligare genom att Region Jämtland Härjedalen får fördela mikrostöd med samma syfte.

– Det finns ett stort intresse hos företagen avseende internationalisering, menar Karin Gydemo Grahnlöf, JHT. Främst för att våra utländska gäster har ett annat resmönster och därmed förlänger säsonger. De internationella gästerna är också mycket intresserade av vår kultur, historia, livsstil och naturbaserade upplevelser. De tar gärna hjälp av guide vilket bidrar till produktutveckling och ökad lönsamhet för företagen.

Utlysningen är öppen till och med den 19 april 2019.

Stödet sökt via webbtjänsten Min Ansökan. Länk till utlysningen.

Frågor om stödet kan ställas till handläggare företagsstöd på Region Jämtland Härjedalen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se