Problem med inomhusmiljön i Odensala HC

En inomhusmiljöutredning av fastigheten där bland annat Odensala Hälsocentral i Östersund håller till visar att det finns problem med fastigheten. Det handlar om både byggnadstekniska brister och skador som uppkommit senare.

Personal vid Odensala HC har sedan en längre tid upplevt besvär på jobbet främst i form av täppt näsa, hosta, huvudvärk, rinnande ögon, rodnad eller klåda. Efter att fastigheten undersökts grundligt står det klart att det finns problem med den.
- Vi har hittat både byggnadstekniska brister och senare uppkomna skador vid undersökningen, säger fastighetschef Jan-Åke Lindroth, och fortsätter:
- Det har i sin tur orsakat främst fuktskador och senare så kallad mikrobiell växt i grunden, i lättväggar, i källarplan samt i ytterväggar på entréplan. Det finns också skador på vind och i vindbjälklag.

Mikrobiell växt är när någon form av mikrob (det kan vara någon av flera olika sorters svampar eller bakterier) växer till i byggnadsmaterialet.

- Det är oerhört jobbigt när personal inte mår bra och man inte har någon förklaring till det, säger Lilian Valtersson som är enhetschef för Odensala hälsocentral;
- Vi har företagshälsovården inkopplad för att erbjuda läkarundersökning och i övrigt stötta personal som upplever besvär men det känns skönt att vi nu får en förklaring på vad det kan bero på och därmed kan jobba på att förbättra miljön.

Det krävs relativt omfattande åtgärder för att lösa problemen permanent. Det handlar bland annat om friläggning och rivning av väggkonstruktioner kring innergårdar, rivning av mattor och emissionsspärrande/ventilerade konstruktionslösning, ombyggnad av ventilationssystem samt rivning av yttertakskonstruktion.
- Det handlar om så pass stora åtgärder att vi inte hunnit ta ställning till hur vi ska lösa det, säger Jan-Åke Lindroth. Vi analyserar för fullt vilka olika alternativ vi har för att lösa frågan permanent och vad de kostar både i form av investeringar och andra resurser.

I avvaktan på permanent lösning har flera tillfälliga åtgärder genomförts, främst olika typer av utökad ventilation av lokalerna.
- Det är inte på något sätt farligt att besöka hälsocentralen, betonar Jan-Åke Lindroth, det är delar av den personal som vistas i lokalerna under en längre tid som upplevt problemen. Och även om vi har vidtagit tillfälliga åtgärder så ska vi naturligtvis långsiktigt lösa det här så snabbt som möjligt.

För mer information:
Jan Åke Lindroth, fastighetschef, tfn 070-595 80 97
Lilian Valtersson, enhetschef Odensala HC, tfn 063-14 22 09 (Lilian kan vara svår att nå måndag mellan 10.00 och 15.00)

Text: Anna-Lena Högström