Preliminärt årsresultat presenterat för styrelsen

Den nya regionstyrelsen höll under onsdagen sitt första sammanträde. På ärendelistan fanns bland annat månadsrapport för regionens ekonomi per november, samt ett preliminärt resultat för hela 2018..

Resultatet för helåret för 2018 ser ut att landa på -248,5 miljoner kronor. Det är en försämring med 12,4 miljoner kronor mot 2017, men 1,5 miljoner bättre än prognosen från augusti.

– Även om en ny mandatperiod tar vid så fortsätter ju självklart vardagen i Region Jämtland Härjedalen, säger Lars-Erik Olofsson (kd). Detta resultat visar om något bara ännu tydligare vilket otroligt tufft arbete som vi i det nya politiska styret har framför oss.

Det är framförallt ökade kostnader för personal och läkemedel som påverkar resultatet negativt, med en ökning av 138,4 mkr respektive 25,8 mkr sedan förra året. Kostnaderna för hyrpersonal har däremot minskat med 55,9 mkr.

– Vi i den nya regionledningen har en orubblig tilltro och tillit till våra medarbetare i organisationen. Med gemensamma krafter ska vi lyckas i vårt uppdrag att stoppa och vända denna negativa utveckling och få en ekonomi i balans, säger Lars-Erik Olofsson och fortsätter:

– Vi är fast beslutna om att med alla medel och med all kraft som vi fem partier kan uppbringa, arbeta för att vår region ska kunna ge våra invånare en god och nära hälso- och sjukvård, präglad av hög tillgänglighet och kontinuitet.

För mer information:
Lars-Erik Olofsson (kd), styrelsens 1:e vice ordförande, 070-223 71 28 Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74
Peter Rönnholm, ekonomidirektör, 072-500-10-80

Observera att ovanstående kontaktpersoner kan vara svåra att nå per tfn så länge styrelsen pågår.

Text: Anna-Lena Högström