Næringslivet i Trøndelag inviteres til workcation i Jämtland

Start-ups, IT-selskaper og innovative entreprenører har funnet sin naturlige plass i «Gomorron Östersund» og «House Be» i Åre. Dette er på kort tid blitt to av «Øst-Trøndelag» sine fremste co-workingplasser. Under Technoport-konferansen som går av stabelen i Trondheim den 28. februar er de på plass for å invitere deg til en «workcation» - en kombinasjon av ferie og arbeid i Jämtland.

Gomorron Östersund, fotograf Robert Henriksson

- Hele vår virksomhetsidé bygger på at når innovative mennesker fra ulike bransjer og steder møtes, så skapes det nye ideer, ny kunnskap og et større kontaktnett for alle parter. I forlengelsen av dette utvikles plassen vi bor til et sted som bygger innovasjon og entreprenørskap. Å ta inn omverdensperspektivet er superviktig og vi tror vi har mye å tilføre og lære av hverandre. For oss er det en spennende utvikling å styrke båndene mellom svensk og norsk entreprenørskap, konstaterer Jenny Sandström, en av gründerne av Gomorron Östersund.

Med digitalisering og utvikling av avstandsuavhengig teknologi blir vi stadig mindre avhengig av en fysisk arbeidsplass. I dag kan vi med teknologiens hjelp håndtere arbeidet vårt fra hytta så vel som fra stranden på den andre siden av jorden.

- Stadig flere foretak oppdager fordelene det gir å etablere seg her og på andre steder enn i storbyene. Teknologiutviklingen har minsket de geografiske avstandene og muliggjort nye måter å etablere og drive foretak på. Zero Parallax, et av selskapene som har valgt å etablere seg i House Be, hadde valget mellom Stockholm og Åre. At det ble Åre er et av de beste beslutninger de har tatt ifølge dem selv, sier Andreas Eriksson en av gründerne av House Be i Åre.

House Be i Åre, fotograf Håkan Wike

Zero Parallax, som kommer til å være til stede under Technoport sammen med House Be og Gomorron Östersund, er på god vei å revolusjonere kamerateknikken som kreves for å produsere innhold for virtual reality (VR). I dag er det nødvendig med flere kameraer for å filme i VR. Bildene fra disse kameraene settes deretter sammen til et bilde, noe som er en tids- og ressurskrevende prosess der man i sluttproduktet ofte vil se skillene mellom de opprinnelige bildene. Med Zero Parallax sin kameralinse fjerner man dette problemet, noe som har gjort at de store aktørene i Hollywood nå står i kø for å kunne ta i bruk Åre-selskapets revolusjonerende linse.

- Att vi lykkes med å lokke spennende start-ups som Zero Parallax og andre innovative foretak til å etablere seg i regionen viser at vi har et bra foretaksklima i Jämtland Härjedalen. Faktum er at bare Stockholm og Gotland har flere entreprenører per innbygger enn Jämtland fylke, konstaterer Fredrik Blom, ansvarig Business Region Mid Sweden.

Med Trondheim som nærmeste storby er Trøndelag en høyinteressant region for Jämtland og Härjedalen. På politisk nivå så vel som gjennom en mengde EU-prosjekter arbeides det for å øke samarbeidet mellom regionene, noe som er gitt høy prioritet på den svenske siden av grensen.

- Trøndelag og Jämtland Härjedalen har mye felles samtidig som vi på mange måter kompletterer hverandre. Å styrke båndene mellom Trøndelag og vår region er et høyt prioritert spørsmål for oss og noe vi støtter på alle måter. Initiativ som disse er ekstremt verdifulle og jeg håper vi snart får se et innovativt næringsliv som i større grad lever og virker over grensen, avslutter Robert Uitto (s), regionråd i Jämtland Härjedalen.

Under Technoport tilbyr vi foretak som besøker vår stand en gratis kontorplass i Åre eller Østersund slik at du kan kombinere jobb og ferie under et av de følgende arrangementene:

  • Åre Business Forum 11. – 13. april 2018
  • Åre Sessions 27. – 28. april 2018
  • TEDx Östersund 26. mai 2018
  • Storsjöcupen 2. – 7. juli 2018
  • Storsjöyran 27. – 28. juli 2018
  • Östersunds FK – GIF Sundsvall 26. august 2018
  • Åre 2019 (VM i alpint) 5. – 17. februar 2019
  • Östersund 2019 (VM i skiskyting) 7. – 17. mars 2019

Du finner oss i Technoports Expo-område!

For mer informasjon:

Om Gomorron Östersund
www.gomorronostersund.se

Om House Be (Åre)
www.housebe.se

Om Zero Parallax
https://www.nyteknik.se/innovation/arebolagets-kameralins-loser-hollywoods-problem-6880942
http://www.zeroparallax.se

Om Technoport
http://conference.technoport.no/

Kontaktpersoner
Jenny Sandström, Gomorron Östersund, tel +46 70 434 01 43
Andreas Eriksson, House Be - Åre, tel +46 70 744 82 44
Fredrik Blom, ansvarig Business Region Mid Sweden, tel +46 70 636 02 34
Robert Uitto, Regionråd (s) Region Jämtland Härjedalen, tel +46 70 962 73 64

Här laddar du ner pressbilder från Gomorron Östersund och House Be

Text: Shahram Blomqvist, översatt av Tor O. Iversen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se