Miljardsatsning på Inlandsbanan

Inlandsbanan planeras under de närmaste åren rustas upp ordentligt. Det handlar om en miljardinvestering, som skulle möjliggöras genom en satsning från det australiensiska investeringsbolaget Macquarie.

- En upprustning av Inlandsbanan vore mycket positivt för näringsliv, medborgare och kommuner i vår region och i hela inlandet, säger regionråd Robert Uitto (s), och fortsätter:
- Detta skulle innebära att vi får ett starkt järnvägsstråk i inlandet vilket kommer att gynna tillväxten längs stråket och i regionen.

Länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen har länge arbetat för investeringar och satsningar på Inlandsbanan. Region Jämtland Härjedalen har under våren 2017 medfinansierat i den så kallade Inlandspendeln som innebär utökad trafik för besöksnäringen och arbetspendling.

Inlandsbanan sträcker sig mellan Gällivare och Mora, och ägs genom Inlandsbanan AB av 15 kommuner längs banan. Banan har brottats med ekonomiska problem, vilket har gjort det svårt att genomföra en upprustning.

Den nya miljardinvesteringen skulle vad Region Jämtland Härjedalen erfar starta inom det närmsta året/åren. Satsningen är mycket viktigt för utvecklingen i regionen och skulle, förutom en förbättrad infrastruktur, även komma att innebära nya arbetstillfällen.

- Det är glädjande att denna viktiga bana nu kan komma att rustas upp till den standard som krävs för att vara en motor för tillväxten i inlandet, avslutar Robert Uitto.

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd och ordförande Regionala Utvecklingsnämnden
070-962 73 64