Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan

Förbättrad tillgänglighet och förbättrad ekonomi är i fokus i Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2019, som också är den första för den nyinrättade nämnden. 

Regionfullmäktige fastställde i februari en regionplan med strategiska mål för 2019, och en finansplan som innehåller finansiella mål och ekonomiska ramar för 2019-2021.

– Dessa två dokument utgör det övergripande uppdraget för vad styrelsen och vi i nämnderna, där hälso- och sjukvårdsnämnden är den största, ska jobba med, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (C), och fortsätter:

– Vi har därför tagit fram en verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden som nu är fastställd.

Hälso- och sjukvårdsnämnden är en ny nämnd från 1 januari 2019. Det innebar att nämnden har övertagit ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågorna från Regionstyrelsen.

För att visa vad hälso- och sjukvårdsnämnden främst prioriterar för 2019 har två fokuseringar gjorts. Det första är att genomföra åtgärder som syftar till att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. Det andra är att genomföra åtgärder som syftar till att hälso- och sjukvårdsnämndens budget ska hållas och långsiktigt uppnå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.

– Det känns helt självklart och nödvändigt att fokusera på dessa två områden, säger Tom Silverklo. Får vi inte ordning på ekonomin så kommer vi inte att kunna fokusera på mycket alls i framtiden, och tillgänglig vård har våra invånare rätt till.

I Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2019 finns dessutom mätbara mål och några uppdrag inom de fyra strategiska områdena som finns i regionplanen; länets utveckling, god vård, medarbetare och ekonomi/verksamhetsresultat.

Budgetramen för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 är enligt fastställd finansplan 2770,7 miljoner kronor. I verksamhetsplanen framgår nämndens fördelning av budgetramar till verksamhetsområdena. Verksamhetsplanen innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka områden Hälso- och sjukvårdsnämnden ska följa upp under året.

FÖR MER INFORMATION

Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden,
tfn 073 267 27 97