Förtydligande kring patientkostnad vid vaccinering

Med anledning av den insändare som fanns i ÖP den 24 november, samt den artikel kring vaccinationsavgifter som fanns den 29 november, vill jag gärna göra följande förtydligande kring vad som gäller i Region Jämtland Härjedalen. 

Patientavgifter och eventuella subventioneringar beslutas av politikerna i Regionfullmäktige, det är alltså inget som en hälsocentral själv kan ta beslut om. Det är också Regionfullmäktige som beslutat att högkostnadsskyddet inte gäller för patientavgift i samband med vaccinering. Om någon missat att ta ut patientavgift på Z-gränds hälsocentral så har det skett ett misstag och vi håller på och kollar upp det nu. Personalen på Lugnvik gjorde inget fel.

Jag förstår att det är kännbart ekonomiskt för många inom våra riskgrupper att betala 570 kronor för vaccinering när de väljer att både vaccinera sig mot influensa och pneumokocksjukdom. Det vore därför bra om även pneumokockvaccinet vore subventionerat men just nu är det inte det här i vårt län. Det ser alltså ut så här:

Vaccination mot säsongsinfluensa är subventionerad:
- Vaccinering är gratis för barn som tillhör någon riskgrupp.
- Vaccinering kostar 75 kronor för personer födda 1952 eller tidigare, för de medicinska riskgrupperna, för gravida samt för de som har en anhörig med nedsatt immunförsvar.
- Vaccinering kostar 130 kronor för övriga.

Vaccination mot pneumokockinfektion är inte subventionerad:
- Vaccinering kostar 495 kronor, varav 300 kronor är patientavgift och 195 kronor är kostnad för vaccinet.

Med vänlig hälsning

Anna Fremner
Biträdande primärvårdschef
Region Jämtland Härjedalen