Fortsatt arbete med Kliniskt träningscentrum

Regionstyrelsen tog vid dagens sammanträde beslut om att fortsätta arbetet med att etablera ett fullskaligt kliniskt träningscentrum i Region Jämtland Härjedalen. Beslutet gäller under förutsättning att investeringskostnaderna för etableringen kan finansieras via statliga stimulansmedel.

– Förändringstakten inom hälso- och sjukvården utvecklas allt snabbare i och med nya forskningsresultat, behandlingsmetoder samt ny teknik, säger regionstyrelsens 1:e vice ordförande Lars-Erik Olofsson (kd), och fortsätter:

– För att kunna leva upp till dessa krav på ständiga förändringar och samtidigt bedriva en god, säker och effektiv vård måste våra medarbetare få bästa möjliga förutsättningar att lära och träna olika arbetsuppgifter och situationer i en trygg lärandemiljö utan patienter.

Kliniskt Träningscentrum (KTC) möjliggör detta genom procedurträning av färdigheter med hjälp av patientsimulatorer, utbildningsattrapper och teknisk apparatur för medarbetare och studenter, både enskilt och i team.

Ett första steg i etableringen togs för drygt ett år sedan. Den verksamhet som då sjösattes har främst fokuserat på träning för undersköterskor och sjuksköterskor under sitt första arbetsår. För undersköterskor kan det exempelvis handla om att sätta kateter och ta blodprover med hjälp av olika övningsdockor.

Beslutet som tagits idag handlar om att utöka till ett fullskaligt KTC – något som finns i de flesta regioner i landet – som kan erbjuda vårdpersonal och studenter allt från grundläggande färdighetsträning till simuleringsövningar i team.

För mer information:
Lars-Erik Olofsson (kd), regionstyrelsens 1:e vice ordförande,
070-223 71 28

Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström