Fokus på ekonomin i förslaget till regionplan 2020

Idag presenterar den politiska ledningen för Region Jämtland Härjedalen sitt förslag till regionplan 2020. I planen redovisas strategier för Region Jämtland Härjedalen 2020–2022. Strategierna visar den politiska viljeinriktningen och prioriteringar för de kommande tre åren.

Planen är indelad i områdena samhälle, patient, medarbetare och verksamhetsresultat med strategier för varje område. Fokus i planen ligger på att komma tillrätta med ekonomin. Region Jämtland Härjedalen har ett underskott på 1.3 miljarder kronor.

– Det viktigaste just nu är att vi fortsätter arbetet med de kraftfulla besparings- och effektiviseringsåtgärder som vi har och kommer att sjösätta. Vi behöver också öka intäkterna och följa upp ekonomin för att få stopp på den negativa utvecklingen, säger Mats Gärd (C), regionstyrelsens ordförande.

Regionens primärvård ska bli en tydlig bas och första linje och utgöra grunden för en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov och ges nära patienten. Primärvården ska vara den sammanhållande länken för patienten och ha ett större ansvar, varför primärvårdens andel av de totala resurserna för hälso- och sjukvård kommer att öka.

– Vi behöver arbeta framåt och stärka primärvårdens utveckling, digitaliseringen av hälso- och sjukvården och den nära vården. För att skapa bättre förutsättningar att göra det har vi lagt ett förslag på en skattehöjning med 50 öre från och med årsskiftet. Samtidigt bevakar vi vad som händer med det kommunala utjämningssystemet och vad det kan komma att innebära för vår region, säger Mats Gärd (C), regionstyrelsens ordförande.

Pressinbjudan

För mer information om förslaget till regionplan 2020 välkomnas media till Regionens hus.

När: Måndag 19 augusti, klockan 14.00
Var: Styrelserummet i regionens hus, Kyrkgatan 12
Vi möter dig i receptionen och visar dig till styrelserummet.

Välkommen!

0 av 0 gillar detta