Åter normal verksamhet vid hälsocentralerna i Strömsunds kommun

Den tidigare driftstörningen i telefonin i Strömsunds kommun är nu åtgärdad. Därför återgår hälsocentralerna i Strömsund, Hoting, Backe och Gäddede till normal verksamhet.

Hälsocentralerna tar alltså emot både planerade besök och akuta patienter. För kontakt och tidsbokning gäller samma kontaktvägar som vanligt. Kontaktuppgifter finns under rubriken Hitta vård på 1177.se.

Även larmnumret 112 fungerar som vanligt.

Text: Linda Henriksson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se