1.8 miljoner ska säkra framtida snötillgång

Under dagens sammanträde i Regionala utvecklingsnämnden beviljades projektmedel i syfte att säkra framtida snötillgång i området Jämtland - Härjedalen - Tröndelag. Totalt har Peak Region AB beviljats 1 800 000 kronor som ska användas för snöforskning och innovation över riksgränsen genom samverkan mellan Mittuniversitetet och NTNU i Trondheim

Genom strategiska satsningar står Jämtland Härjedalen idag ofta som värd för stora och internationella skidtävlingar och turismnäringen kring de alpina anläggningarna har vuxit sig stark. I regionen finns många aktörer, såväl ägare av spår och backar som upplevelseföretag med snöfokus, vilka är beroende av såväl god snötillgång som kunskap om snö som material. Klimatförändringarna driver på behovet av ett aktivt arbete för att säkerställa att det finns snö och att snön håller den kvalitet som krävs

- Att en vinter som denna oroa sig för snötillgång kanske kan verka märkligt, men faktum är att brist på snö allt oftare är ett problem för näringar och evenemang som är beroende av snö, säger Robert Uitto, regionråd (s).

Området Jämtland - Härjedalen - Tröndelags starka position inom vintersport har de senaste åren drivit på en snabb kunskapsutveckling kring tillhandahållande av säker, tidig och högkvalitativ snö för skidåkning. I regionen finns många världsledande aktörer inom tillverkning, lagring och kvalitetssäkring av snö.

- Redan idag bedrivs det forskning på området, både i Östersund och Trondheim. Behovet av en fortsatt kunskapsutveckling är stort. Projektet tar fasta på vikten av att dessa lösningar sker i samverkan mellan universiteten och de näringar som är beroende av säkrad snötillgång, avslutar Susanné Wallner, regionråd (m).

Projektet som är ett Interregprojekt finansieras genom 1:1-medel. Projektägare på svensk sida är Peak Region AB i Östersund. Medsökande på svensk sida är Mittuniversitetet genom Sport Tech Research Centre. Projektägare på norsk sida är NTNU SIAT i Trondheim.

För mer information:
Robert Uitto (s), regionråd Tfn 070-962 73 64
Susanné Wallner (m), regionråd Tfn 072-213 24 12

Text: Shahram Blomqvist

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se