Webbdiariet stängt

På grund av en identifierad säkerhetsbrist är webbdiariet stängt tills dess att problemen är åtgärdade.

Tills vidare hänvisas till att ta kontakt med diariet via e-post på region@regionjh.se

0 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se