Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde

11-12 oktober webbsänds fullmäktige från Region Jämtland Härjedalen.

Sändningarna startar tisdag 11 oktober ca. kl. 12.45.

Handlingarna kan du läsa här.

Till regionfullmäktiges webbsändningar.

0 av 0 gillar detta