Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde

Tisdag 13 och onsdag 14 februari webbsänds Region Jämtland Härjedalens fullmäktige. Med anledning av coronapandemin är sammanträdet digitalt.

Sändningarna startar tisdag 13 april ca. kl. 12.30.

www.regionjh.se/webbtv

Handlingarna kan du läsa här.

Till regionfullmäktiges webbsändningar.

För att begränsa risken för smittspridning uppmanas allmänheten och media att följa fullmäktiges sammanträde via webbsändningen.

Enbart ledamöter och enstaka tjänstepersoner får vara i sammanträdeslokalen.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se